involvering
og samarbejde

Det vigtigste for os er, at det er rart for både børn og voksne, at være på Bjerget. Det betyder blandt andet at vi ikke bruger fysisk magtanvendelse, da vi mener det udtrykker mangel på respekt for det enkelte menneske og er ødelæggende for relationen. Vores vigtigste opgave er, at vise omsorg og respekt gennem at tilgodese individuelle potentialer, drømme og ønsker. Målet med vores arbejde er at sikre at børnene og de unge hver især får mulighed for at leve et liv de sætter pris på. Det gør vi ved at vise dem muligheder og støtte op omkring deres individuelle liv og udvikling. Det betyder at vi kun har få fælles husregler, og at der kan være forskel på hvad man må og ikke må, fordi regler bestemmes ud fra det ansvar man kan tage. Vores mål er at have så få regler som muligt, og de regler der er, forsøger vi altid at nå frem til gennem samarbejde med børnene og de unge.

Vi tager altid hensyn til særlige interesser og bakker op så godt vi kan.

Forældresamarbejde:
Vi prioriterer at forældre er inddraget i deres barn liv, hvorfor vi ønsker et åbent samarbejde i tæt dialog.

​Samarbejdet tilrettelægges ud fra forældrenes ressourcer, muligheder og ønsker.

Hvis det ønskes, tilbyder vi udvidet støtte til forældre, der ønsker at få redskaber til at blive bedre til, at takle den ofte meget vanskelige forældre/barn relation.