Hvem er vi?

På Bjerget har personalet forskellige pædagogiske uddannelser og efteruddannelser, således at personalegruppens uddannelses-kompetencer modsvarer målgruppens behov. Der foregår løbende efter- og videreuddannelse af personalet. Opholdsstedet har personalemøde hver 14. dag, og der er supervision efter behov, både i gruppe og individuelt.

Kristian Kjær

Forstander, lærer, familiebehandler

Maria Sahlmann

Pædagog og stedfortræder

Signe Larsen

Pædagog og familiebehandler

Camilla Kjærgård

Lærer

Dorthe Arp Schmidt

Pædagog

FLEMMING KJÆR BRUN

Pædagogmedhjælper

Tea froberg fraversen

Pædagog

Brian Dam Schmidt

Pædagog

Tina Breinholt

Lærer og psykoterapeut

Marlene Sørensen

Pædagogmedhjælper

Christian Boyum Johansen

Pædagog

Sofie Jakobsen

Pædagog

KRISTIAN NØRGAARD RYBERG

Pædagog

Bente Vind

Lærer og psykoterapeut

Rikke Nordmark Kronborg

Vikar, socialrådgiver og misbrugsvejleder 

Jes secher

Vikar og pædagog

Vincent carpophore

Vikar

Samarbejds-partnere